Vedení


Mgr. Romana Goščíková
majitelka a ředitelka
romana.goscikova@divadlorb.cz

Lukáš Burian
umělecký šéf
lukas.burian@divadlorb.cz

Karel Janák
dramaturg